Fenerbahçe Spor Okulları - > Hakkımızda

Vizyonumuz
 • SPORU İÇSELLEŞTİREREK, YAŞAM BOYU SPOR KAVRAMINI ÇOCUK VE BİREYLERE AŞILAMAK.
 • EĞİTİM VERDİĞİMİZ SPOR BRANŞLARINI ÇOCUKLARIMIZA SEVDİRMEK VE BU BRANŞLARDA SPORCU YETİŞTİRMEK.
 • ÇAĞDAŞ BİLİMİN IŞIĞINDA VE PEDAGOJİK FORMASYONA UYGUN EĞİTİM VERMEK.
 • PLANLI VE PROGRAMLI ANTRENMANLAR İLE SPORCU GELİŞİMİNİ SAĞLAMAK.
 • SADECE FİZİKSEL DEĞİL ZİHİNSEL YÖNDENDE SPORCULARIN GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEK.
 • Misyonumuz
 • KENDİNE GÜVENEN BİREYLER YETİŞTİRMEK.
 • SORUMLULUKLARINI BİLEN VE GEREKTİĞİNDE SORUMLULUK ALAN BİREYLER YETİŞTİRMEK.
 • LİDERLİK ÖZELLİĞİNİ GELİŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR YAPMAK.
 • PAYLAŞAN, YARDIMLAŞAN, İŞ BİRLİĞİ YAPAN VE TAKIM RUHUNU BENİMSEYEN BİREYLER YETİŞTİRMEK.
 • BAŞARIYI VE BAŞARISIZLIĞI SİNDİREBİLEN VE BUNA GÖRE DAVRANAN BİREYLER YETİŞTİRMEK.
 • KENDİNE, TAKIM ARKADAŞLARINA VE RAKİBİNE SAYGILI BİREYLER YETİŞTİRMEK.
 • EN ÖNEMLİSİ SPORCULARI KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK TUTUP, SPORU YAŞAMLARININ VAZGEÇİLMEZ BİR PARÇASI OLARAK ALGILAMALARINI SAĞLAYARAK, ONLARI SAĞLIKLI, KENDİLERİNE GÜVENEN, ZİHNEN BEDENEN GÜÇLÜ BİREYLER HALİNE GETİRMEK.
 • FB logo
  Zehra SEFİ
  Genel Koordinatör
  FB logo
  Ahmet Kadir Gürsoy
  Spor Okulları Koordinatörü
  FB logo
  Şerafettin Burak Acartürk
  Basketbol Sorumlusu
  FB logo
  Berna Aksar NUH
  Cimnastik Sorumlusu
  FB logo
  Adnan KOÇAK
  Voleybol Sorumlusu